Vi skriver
MITT RUBICON, kan anses som bok nummer tre av tre(trilogi). Forfatteren omtaler de tre bøkene slik: I den første diktsamlingen jeg skrev,("Mellom barken og veden") handlet om det å ikke finne fotfeste. Være delvis med, men likevel befinne seg i utkanten; som en betrakter til livet i stor grad: I bok nummer to "Den nye epoke" er bildet endret seg vesentlig. Her er det mer offensivitet å spore. Og en mer livsbejaende holdning til livet generelt. I denne boka, den tredje: "Mitt Rubicon" står jeg ved et veiskille og våger å kaste meg ut i det uansett hva skjebnen og livet vil bringe. Dette er en søken etter det virkelige livet og handler om det å mestre sitt liv.

kr289.00

Om du er nysgjerrig på 17000 år gamle hòlemaleri og på om dei kan ha ein relevans i moderne dikting, om du er frankofil, om du er opptatt av eksistensielle spørsmål knytt til liv og død, språk, kunst og kjærleik, rørlse og stillstand, om du tenkjer det kan vere moro å lese dikt knytt til klassisk ballett, om du lurar på om det let seg gjere å skrive ei kjærleikshistorie i diktform - ja, då kan det hende dette er boka for deg. I alle høve hadde eg stor glede av å skrive om desse tinga. Og eg tykkjer at det med hjelp frå forlaget med redaktør Jan I. Sørensen i spissen og illustratør Beata Bitkowska, har vorte ei nydeleg lita boka.

kr279.00

Festskrift til Helge Torvund 82 diktere fra Diktkammeret hyller poeten i anledning hans 70-årsdag og Diktkammeret 20-årsdag. Forord ved forfatter Maria Børja.  

kr299.00 kr249.00

Boka «Bøye hodet, stå på tærne» tegner et bilde av konsekvensene av tidlige overgrep. Fortellingen starter med tidlige barndomsminner hvor barnets grenseløse kjærlighet og beundring, blir sveket og kjærligheten forurenses. Vi får bilder inn i situasjoner av angst, opplevelse av uvirkelighet, dissosiasjon og hardt arbeid med å begripe virkeligheten. I boka beskrives også hvordan hovedpersonen tilkjemper seg tillit i relasjoner og håndterer utfordringer i hverdagen.Detsmerter å følge hovedpersonen, men samtidig gledelig å følge hennes utvikling i møter med kjærlighet, andre mennesker og opplevelse av etterhvert, helt å være tilstede i, og eie egen kropp. Boka har en tydelig utviklingslinje i tekstene fram mot nåtiden. Hovedpersonen erkjenner i tekstene at «ja, det hendte, men det hendte da» og hun ser seg selv i fellesskap med andre med tilsvarende erfaringer.

kr279.00

Farger under vann er en diktsamling om menneskeskjebner og relasjoner. Den gjennomgående handlingen omfatter hvor avgjørende arv, miljø og tilfeldigheter er for ethvert menneske. Hvor prisgitt man er omgivelser og nære relasjoner. Samlingen består av to deler. I den første blir vi kjent med fire mennesker fra oppveksten til samlingens jeg-person, hele tiden sett med dennes øyne. I del to får vi glimt og innblikk fra dypene av det samme diktjegets liv som ung voksen, og som gammel. Del én er bygget opp rundt fire diktsykluser, mens del to inneholder tre diktsykluser. I tillegg består samlingen av frittstående dikt som binder syklusene sammen. UTSOLGT.

kr279.00

Artbook av Roy Einar Dreng (tekster) og Beata Anna Bitkowska (illustrasjoner). Kommer i mars.

kr279.00

Lukk
×
×

Cart